Học tiếng Anh qua bài hát What do you see

Học tiếng Anh qua bài hát What do you see: học tên các con vật bằng tiếng Anh như con thỏ, con khỉ, ngựa vằn, hổ, rắn, hà mã, thằn lằn, sư tử, ngựa vằn, voi, chuột túi, cá sấu.

Học tiếng Anh qua bài hát What do you see – Một bài hát vui nhộn dành cho trẻ em. Ở bài hát này các bé được học tên các con vật bằng tiếng Anh qua video gốc của người bản xứ!

Lời bài hát tiếng Anh trẻ em: What do you see

What do you see?
What do you see?
I see a rabbit.
I see a rabbit.

What do you see?
What do you see?
I see a monkey.
I see a monkey.

What do you see?
What do you see?
I see a zebra.
I see a zebra.

What do you see?
What do you see?
I see a tiger.
I see a tiger.

A tiger? Run!
Run run run!
Run run run!
Stop!… Safe!…

Học tiếng Anh qua bài hát What do you see - Tiếng Anh trẻ em
Học tiếng Anh qua bài hát What do you see – Tiếng Anh trẻ em

What do you see?
What do you see?
I see a snake.
I see a snake.

What do you see?
What do you see?
I see a hippo.
I see a hippo.

What do you see?
What do you see?
I see a lizard.
I see a lizard.

What do you see?
What do you see?
I see a lion.
I see a lion.

A lion? Run!
Run run run!
Run run run!
Stop!… Safe!…

Tên các con vật bằng tiếng Anh: con sư tử - lion
Tên các con vật bằng tiếng Anh: con sư tử – lion

What do you see?
What do you see?
I see a giraffe.
I see a giraffe.

What do you see?
What do you see?
I see an elephant.
I see an elephant.

What do you see?
What do you see?
I see a kangaroo.
I see a kangaroo.

What do you see?
What do you see?
I see a crocodile.
I see a crocodile.

A crocodile? Run?
Run run run!
Run run run!
Run run run!
Run run run!
Stop!… Safe!…

Great job!

Học tiếng Anh qua bài hát What do you see

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*