Tập tầm vông karaoke beat Xuân Mai, Bào Ngư

Tập tầm vông karaoke beat nhạc đồng dao – Hát karaoke thiếu nhi cùng bé Xuân Mai, Bào Ngư và tốp ca thiếu nhi; lời bài hát: Lê Hữu Lộc.

Lời bài hát Tập tầm vông, nhạc: Lê Hữu Lộc, lời: Đồng dao

Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó, tay nào có, đố tay nào không?
Có có, không không.

Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó, tay nào có, đố tay nào không?
Có có, không không.

Tập tầm vông - Xuân Mai, Bào Ngư. Nhạc dân gian hay dành cho thiếu nhi
Tập tầm vông – Xuân Mai, Bào Ngư. Nhạc dân gian hay dành cho thiếu nhi

Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó, tay nào có, đố tay nào không?
Có có, không không.

Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó, tay nào có, đố tay nào không?
Có có, không không.

Hát karaoke thiếu nhi nhạc dân gian

– Ba bà đi bán lợn con – Xuân Mai, Duy Uyên

– Con cò bé bé – Xuân Mai, Hương Nhi – Lê Xuân Thọ

– Inh lả ơi – Xuân Mai, Thúy Vi – dân ca Thái

Danh sách bài hát karaoke thiếu nhi

Video tập tầm vôngXuân Mai, Bào Ngư và tốp ca thiếu nhi

Tập tầm vông – Tốp ca thiếu nhi

Tập tầm vôngBào Ngư

Tập tầm vông karaoke beat nhạc đồng dao, phổ nhạc: Lê Hữu Lộc. Các bé cùng hát karaoke thiếu nhi nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*